TECHNICKÝ
SERVIS

Pro bezproblémový provoz

 • Zajištění revize technických zařízení budovy, technických sítí (např. rozvodů plynu a elektrické energie), umístěných ve společných částech budov
 • Garance nepřetržité havarijní služby
 • Zajištění odečtu spotřeby vody a plynu (sledování a evidence spotřeby energií)
 • Odečty poměrových měřidel spotřeby vody a tepla + sledování a evidence spotřeby energií
 • Vedení technické a provozní dokumentace budovy
 • Zajištění oprav a údržby budovy včetně zařízení na základě předložené a schválené cenové nabídky
 • Organizace výběrových řízení na klíč
 • Vypracovánídokumentace pro stavební řízení a následné zajištění stavebního dozoru
 • Havarijní služba dostupná 24h
 • Garance pravidelných osobních prohlídek domu technikem (volitelný interval), okamžité vyřízení drobných oprav, příprava výkazu provedených oprav a dlouhodobějších závad s návrhem řešení a cenovou kalkulací
 • Údržba společných prostor, zeleně a chodníků je dobrovolná

ATLANTIA Group SE

správce nemovitostí
Římská 30
Praha 2, Vinohrady

Thanks for the photos to freepik.com. © Copyright 2020 ATLANTIA GROUP SE All rights reserved.