SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ

Komplexní služby pro společenství vlastníků

Společenství vlastníků zařídímeV rámci služby Profesionálního předsedy získává SVJ nejen jednoho konkrétního předsedu, který bude společenství řádně řídit, ale zároveň celý týmnaší společnosti, který je předsedovi a celému společenství každodenně k dispozici.

Převezmeme za Vás veškerou komunikaci se spoluvlastníky, nájemníky a dodavateli služeb. Zároveň si nebudete muset dělat starosti s údržbou, ať už jde o pravidelnou kontrolu pořádku či o jednorázový úklid (např. mytí oken). Ujistíme se, že kvalita služby odpovídá nákladům. Zkontrolujeme nejen čistotu, ale také stav dané nemovitosti.

V neposlední řadě se postaráme o včasné zajištění povinných revizí, odpočtů měřidel, v případě potřeby o vyřízení havarijních služeb a pojištění. Vyřídíme za Vás všechny administrativně správní úkony včetně vedení účetnictví, daňové evidence, kontroly faktur, plateb atd.


Technická správa

 • Komunikace se spoluvlastníky, nájemníky a dodavateli služeb
 • Zajištění běžné údržby objektu a sledování kvality prací
 • Zajištění a kontrola úklidu
 • Pravidelná kontrola stavu nemovitosti
 • Zajištění povinných revizí v řádných termínech
 • Zajištění havarijní služby
 • Provozování kotelny a výměníkové stanice
 • Pojištění včetně
 • Zajištění odpočtu měřidel

Ekonomická správa

 • Vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování uzávěrek
 • Evidence nájemníků a rozpis nájemného
 • Vedení účetnictví pro společenství vlastníků a zpracování daňových přiznání
 • Vedení účtů, provádění plateb a komunikace s bankou dle dispozic společenství vlastníků
 • Kontrola faktur za dodávky energií a služeb
 • Kontrola plateb, upomínání neplatičů, vymáhání pohledávek
 • Spolupráce s právníkem

Správa Profesionálního předsedy

 • Správa domu ve věcech, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění
 • Uzavírání smluv dle finančního limitu a pravidel určených shromážděním
 • Evidence vlastníků jednotek a povinnosti ve vztahu k veřejnému rejstříku
 • Vyřízení stížnosti, doporučení a žádostí od členů společenství
 • Informování členů společenství o své činnosti; věcné a finanční záležitosti včetně nutných oprav, možných investic či úspor při zachování kvality služby
 • Návrh výše záloh na úhradu za jednotlivé služby a způsob rozúčtování úhrad za služby na jednotlivé vlastníky
 • Kontrola vyúčtování nákladů
 • Organizace, vedení a archivace zápisů ze shromáždění a usnesení
 • Včasné plnění závazků společenství vzniklé ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám, včasné uplatňování pohledávek společenství
 • Pravidelné setkávání se správcovskou společností a kontrola její činnosti
 • Pravidelná kontrola objektu ve spolupráci se správcovskou společností

ATLANTIA Group SE

správce nemovitostí
Římská 30
Praha 2, Vinohrady

Thanks for the photos to freepik.com. © Copyright 2020 ATLANTIA GROUP SE All rights reserved.