PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ

Pro správnou cestu v bludišti paragrafů

Právní dohledMějte jistotu, že se jakékoliv naše / Vaše jednání či rozhodnutí nedostane do rozporu se zákony České republiky. Všechny činnosti týkající se správy Vašeho domu budou pod právním dohledem.

Právní poradenství Vám bude k dispozici při řešení chodu společenstva, např. organizování shromáždění domu, řešení neplacení nájmu, spor se subdodavateli a dalších Vašich odpovědných rozhodnutí ve výboru domu.

Poradíme Vám také při zvolení optimálního načasování transformace z Družstva na Společenství. Reklamace s prodejcem - developerem Vašeho nového bytu, bytového domu, určitě společně vyřešíme.


 • Korektní založení Společenství vlastníků jednotek
 • Kontrola dodržování stanov a platné legislativy za chodu společenství, například:
  • Daň z odměny výboru
  • Datum vzniku SVJ
  • Hlasování na shromáždění SVJ
  • Hrazení nákladů spojených se založením SVJ
 • První schůze shromáždění
  • Struktura společenství vlastníků jednotek
  • Typ účetnictví SVJ
 • Správné odpovědi na často kladené otázky
  • Jaký je účel společenství vlastníků jednotek?
  • Přispívá vlastník do fondu oprav a na služby?
  • Změna stanov - je nutný notář?
  • Je členství v SVJ dobrovolné?
  • Nevlastník ve výboru?
  • Je plná moc k zastupování na shromáždění ověřená?
 • Korektní uzavírání a vypovídání nájemních smluv, kontrola jejich Plnění
 • Zastupování zájmů vlastníka u soudu
 • Uzavírání pojistných smluv pro spravované nemovitosti a zastupování vlastníka v případě pojistných událostí
 • Vyřizování stížností
 • Právní Zajištění při prodeji jednotlivých nájemních jednotek
 • Asistence při privatizaci objektu

ATLANTIA Group SE

správce nemovitostí
Římská 30
Praha 2, Vinohrady

Thanks for the photos to freepik.com. © Copyright 2020 ATLANTIA GROUP SE All rights reserved.