KOMERČNÍ
BUDOVY

Optimální správa komerčních prostor

Správa komerčních budovJedná se o aktivní správu a péči budov s důrazem na zajištění plynulého chodu technických zařízení budov jako jsou např .: • Systémy centrálního vytápění
 • Vzduchotechnika a klimatizace
 • Měření a regulace včetně řídících systémů
 • Elektronické požární systémy
 • Silno a slaboproud zařízení
 • Výtahy

Věnujeme speciální pozornost provádění preventivní plánované údržby zařízení, předepsaných pravidelných technických prohlídek, servisu a revizí. Prodloužení životnosti zařízení je možné zejména díky preventivním úkonům. Daří se nám tak předejít vzniku nejrůznějších poruchových stavů, kdy by jejich vlivem mohlo dojít ke snížení komfortu prostředí uvnitř objektu a tak k narušení pohodlí uživatelů objektu. • Pravidelné fyzické kontroly, servisy a údržba
 • Dálkové sledování technických zařízení budov
 • Havarijní pohotovost
 • Energetika (optimalizace spotřeby energií, volba vhodných tarifů)

Hospodářská správa budov

Zajišťovat uživatelům budov dostatečný komfort je pro nás prioritou. Garantujeme správný chod technologií instalovaných v budově, proto je nutné současně provádět i další činnosti jako jsou:

 • Vypracování, vedení a aktualizace provozní dokumentace
 • Zpracování finančních plánů, harmonogramu oprav a rekonstrukcí budovy
 • Získání všech příslušných úředních povolení pro stavební úpravy a rekonstrukcí budov
 • Stavební údržba objektu a opravy jeho vybavení
 • Úklid
 • Strážní a recepční služby
 • Údržba zeleně
 • Ekologie a odpadové hospodářství
 • Činnosti v oblasti BOZP
 • Energetické audity

Administrativní správa budov

Pokud se rozhodnete pronájimat prostor v objektu třetím osobám, dochází k vyšší administrativní náročnosti než při užívání objektu pouze jeho vlastníkem. Postaráme se Vám tak o zvláštní evidenci o pronajímání prostoru např. s ohledem na rozúčtování společných nákladů.

 • Vedení a kontrola evidence nájemníků, přijatého nájemného, dlužníků
 • Vedení a kontrola evidence nákladů separátně, po pronajímaných jednotkách
 • Nastavení předpisu výše plateb na provozní náklady
 • Vyúčtování záloh na služby (např. Dodávky TUV, tepla, vodné a stočné)
 • Inventarizace majetku vlastníka

ATLANTIA Group SE

správce nemovitostí
Římská 30
Praha 2, Vinohrady

Thanks for the photos to freepik.com. © Copyright 2020 ATLANTIA GROUP SE All rights reserved.